PHÂN THẾ BÀI "LÃO MAI QUYỀN"

Đăng lúc: Thứ hai - 14/12/2015 08:12 - Người đăng bài viết: kyson01
Thế đá "Song phi trực cước" do môn đồ Kỳ Sơn Võ Nguyễn Tiên Triều thi triển

Thế đá "Song phi trực cước" do môn đồ Kỳ Sơn Võ Nguyễn Tiên Triều thi triển

PHÂN THẾ LÃO MAI QUYỀN

A)     Phân thế nội

(Phân tích ý nghĩa sử dụng của các đòn tạo thành từng thế trong bài quyền)

TT

CÂU THIỆU

TÊN THẾ

TÌNH HUỐNG

PHÂN THẾ

01

Lão mai độc thọ nhất chi vinh

(Phân thành 3 thế)

1. Phản diện

(Đấm một bên mặt đối thủ)

Ta đứng thẳng, hai bàn chân mở ngang cách nhau khoảng 40 cm. Đối thủ tiến chân trái lên và đấm thẳng “thôi sơn” tay trái vào mặt ta.

Ta dùng tay phải khoác “mở đơn” gạt tay đối thủ.

Đối thủ đấm thẳng “thôi sơn” tay phải vào mặt ta.

 

Ta tiến chân trái qua trái đồng thời dùng tay trái khoác “mở đơn” gạt tay đối thủ rồi tay phải đấm vòng “đảo sơn” vào đầu đối thủ

 

2. Phá ngựa biên (Phá bên ngài chân của đối thủ)

Đối thủ đưa tay trái khoác “mở đơn” nắm chặc cổ tay phải của ta.

 

Ta xoay nắm tay phải ngửa lên và đặt cổ tay trái dưới cổ tay phải. rồi chân phải đá “tảo cước” vào sau khuỷu chân trái đối thủ làm đối thủ ngã quỵ xuống (Đối thủ có thể xoay qua phải và bước chân trái về sau để hóa giải)

3. Trực diện (Đấm chính giữa mặt đối thủ)

Đối thủ đấm “thôi sơn” tay phải vào mặt của ta.

 

Ta tiến chân trái lên “xà tấn” và khoác tay trái “mở đơn” gạt đòn tay của đối thủ rồi chân phải tiến lên và đấm “thôi sơn” tay phải vào mặt đối thủ (đối thủ có thể nhảy lui “ngựa đôi” để hóa giải)

02

Lưỡng túc khinh khinh tấn bộ hoành

1. Cản ngựa

(Gài chân sau chân trụ của đối thủ để đánh ngã)

Đôi thủ đá chân trái “đảo cước” vào hông phải của ta.

 

Ta lui chân phải về nửa bước thành “trảo mã tấn phải” đồng thời tay phải nắm lại, gạt xuống cản chân đối thủ rồi tiến chân trái lên gài sau chân phải của đối thủ và chém 2 tay ngang ngực đối thủ để đánh đối thủ ngã ngửa (Đối thủ có thể hụp xuống và xoay qua trái, bước chân phải về sau để hóa giải)

Ta tiến chân phải lên gài sau chân trái của đối thủ và chém 2 tay ngang ngực đối thủ.để đánh đối thủ ngã ngữa (Đối thủ có thể hụp xuống và xoay qua phải, bước chân trái về sau để hóa giải)

2. Tấn bộ hoành

Ta truy đuổi đối thủ

Ta tiến chân trái lên, khoác hờ tay phải và tay trái đấm “thôi sơn” vào mặt đối thủ rồi nghiêng người qua trái và đá “đảo cước” vào đầu đối thủ (Đối thủ có thể hụp xuống tránh đòn).

Ta xoay qua trái hạ chân phải về hướng sau, xoay lại hướng trước, chận hai tay xuống và đẩy lên hai bên “phơi bộ”

03

Tấn nhất đoản thối hồi lão khởi

Lão khởi

Đối thủ đá chân phải vào hông trái của ta

Ta nâng gối trái lên cản đòn đá của đối thủ rồi chân trái hạ xuống, tay phải choàng ra sau ót đối thủ, kéo tới và đánh gối phải “đăng tất” lên bụng đối thủ (Đối thủ có thể hụp xuống và lui chân phải về sau để hóa giải)

Đối thủ đá chân phải “tiêu cước” lên bụng ta

Lui chân phải về sau và liên tiếp đánh “phụng nhãn” tay trái, tay phải rồi thủ bộ “lão khởi”

04

Phi nhất thác hoành thối thanh đình

Thanh đình

Đối thủ đá chân phải vào hông trái của ta

Ta tiến chân trái lên  sát đối thủ, tay phải choàng ra sau ót đối thủ, kéo tới và đánh gối phải “đăng tất” lên bụng đối thủ

Ta hạ chân phải và đá “trực cước” chân trái vào đối thủ rồi lui chân trái, xuống trung bình tấn và đẩy tay phải thủ bộ “thanh đình”.

05

Tàng nha hổ giương oai thiết trảo

Tàng nha hổ

Đối thủ đá “đảo cước” bằng má trong bàn chân phải vào tay phải của ta rồi tiến chân phải lên và đấm “thôi sơn” tay phải vào mặt ta

Ta dùng quyền trái chận đòn tay của đối thủ kéo xuống rồi chận quyền phải xuống và giựt chỏ phải “trực trửu” vào cổ đối thủ (đối thủ có thể nhảy lui ngựa đôi để tránh đòn)

Đối thủ đá chân trái “đảo cước” vào đầu của ta

Ta hụp xuống rồi lặn qua phải, lên chân trái trước

Đối thủ tiến chân trái lên và đấm “thôi sơn” tay trái vào mặt ta

Ta dùng quyền phải chận đòn tay của đối thủ kéo xuống rồi chận quyền trái xuống và giựt chỏ trái “trực trửu” vào cổ đối thủ (đối thủ có thể  lui chân trái để tránh đòn)

Phá ngựa nội (Phá bên trong chân đối thủ)

Ta tiếp tục tấn công đối thủ

Taytrái khoác “mở đơn” rồi đấm “thôi sơn” tay phải vào đầu đối thủ (đòn giả)

Ta đá mạnh chân phải vào bắp vế trong của chân phải đối thủ (Đối thủ có thể lui chân phải để tránh đòn)

Ta xoay qua trái, chân trái tiến lên quét mạnh gót chân vào chân trái đang trụ của đối thủ làm đối thủ mất thăng bằng rồi gập gối phải, âm dương tấn, thủ bộ tay trái chận xuống và tay phải lên trước trán

06

Chuyển giác long tất lực lôi oanh

Chuyển giác long

Đối thủ tiến chân phải lên và đẩy hai tay vào ngực của ta để xô ngã

Ta chuyển trảo mã tấn trái và dùng hai cổ tay đánh từ dưới lên để đẩy tay đối thủ lên

Chân phải tiến lên, gập gối, đinh tấn phải và đẩy hai gốc bàn tay vào huyệt “cự khuyết” của đối thủ (đối thủ có thể  lui chân phải để tránh đòn)

Xoay qua trái, lùi chân trái về hướng trước để áp sát đối thủ và giựt hai chỏ vào bụng đối thủ

07

Lão hồi thối tọa, liên ba biến

Thối tọa

Đối thủ đánh ép, ta phải thối lui 2 lần liên tiếp để tránh nguy hiểm

Chân trái về hướng sau “xà tấn” rồi chân phải về hướng sau “trung bình tấn”

Tiếp tục chân trái về hướng sau “xà tấn” rồi chân phải về hướng sau. Co chân trái ngồi xuống “tọa tấn” rồi tiến chân phải lên và bắt bông “hoa sen”

Liên ba biến

Đối thủ đá gót chân phải “trực cước” vào bụng ta

Hai tay bông “hoa sen” bắt bàn chân đối thủ và vặn qua trái rồi xô tới làm đối thủ ngã ngữa

Khi ta vừa bắt được chân thì đối thủ nhào tới đấm “thôi sơn” tay phải vào mặt ta

Ta thả chân phải của đối thủ ra. Tay phải khoác “bông mở” gạt đòn “thôi sơn” của đối thủ rồi chân trái tiến lên, tay trái chận xuống và đẩy “thôi chưởng” tay phải vào cằm đối thủ

08

Hồ điệp song phi, lão bạng sanh

Hồ điệp song phi

Thối lui để đối thủ theo rồi phản công

Chân trái về hướng sau “xà tấn”, chân phải về hướng sau rồi chân trái lui về sau chân phải đồng thời rùn xuống đẩy tay trái rồi đá “phi tiêu cước” chân phải

Lão bạng sanh

Đối thủ tiến chân phải và dùng tay phải nắm lấy cổ áo của ta

Ta dùng tay phải khoác “mở đơn” và kéo xuống bên phải để bàn tay trái chộp “hổ trảo” vào mắt đối thủ rồi tay phải chộp “hổ trảo” vào mắt đối thủ (Đối thủ có thể hụp xuống, xoay qua trái và bước chân phải về hướng sau để tránh đòn)

09

Nguyệt quật song câu lôi điển chấn

Song câu

Đối thủ đá chân phải “đảo cước” vào bụng ta

Ta dùng hai cánh tay dựng đứng đẩy qua trái để bạt đòn chân của đối thủ rồi chân phải tiến lên và móc cả hai nắm tay
“đăng sơn” lên bụng đối thủ (Đối thủ có thể lui chân trái để tránh đòn)

Đối thủ đá chân trái “đảo cước” vào bụng ta

Ta dùng hai cánh tay dựng đứng đẩy qua phải để bạt đòn chân của đối thủ, chân trái tiến lên và móc cả hai nắm tay
“đăng sơn” lên bụng đối thủ rồi lui 2 bước về hướng sau phơi bộ hai cánh tay “mở kép”

Lôi điển chấn

Đối thủ đá bàng cước chân phải vào ngực của ta

Ta khoác tay trái “bông mỏ” đẩy chân phải của đối thủ lên và nghiêng người qua trái đạp cạnh bàn chân phải “bàng cước” vào bắp vế trong của chân trái đối thủ làm đối thủ bị té ngã

(Đối thủ có thể lui chân phải rồi lui chân trái để hóa giải)

Ta hạ chân phải xuống và tiến chân trái lên sau chân phải đối thủ, đánh hai nắm tay ngang ngực đối thủ để đánh ngã đối thủ theo thế “Cản ngựa” (đối thủ có thể dựng đứng hai cánh tay, ngồi hụp xuống và xoay qua trái bước chân phải về sau để hóa giải)

10

Vân tôn tam tảo, hổ xà thành

Bàng Phi cản lộ

Đối thủ tiến chân phải lên lót sau chân trái của ta để đánh thế “cản ngựa”

Ta dựng đứng hai cánh tay cản đòn rồi xoay qua phải, chân trái về hướng sau đồng thời tay trái chém “hậu đao” vào bụng đối thủ

Xoay qua phải và lui chân phải đồng thời chận bàn tay phải xuống trước bụng  thủ bộ

Tấn lôi xà thôi

Đối thủ tiến chân trái lên và đấm “thôi sơn” tay trái vào mặt của ta

Ta dùng tay trái khoác “bông mở” rồi tiến chân phải lên, đấm “thôi sơn” tay phải vào sườn trái của đối thủ (đối thủ có thể xoay qua phải bước chân trái về sau để tránh đòn)

Ta khoác “bông mở” tay phải rồi tiến chân trái lên đánh chỏ trái “đảo trửu” vào mặt đối thủ (đối thủ có thể xoay qua trái bước chân phải về sau rồi đá chân phải “trực cước” vào hông trái của ta)

Ta cặm chỏ trái xuống chân đối thủ rồi trườn tới đâm tay phải “xà đầu” vào mắt đối thủ

 

B)      Phân thế ngoại

(Phát triển những thế võ hay từ những đòn đặc trưng võ cổ truyền trong bài quyền)

TT

CÂU THIỆU CÓ

NHỮNG ĐÒN ĐẶC TRƯNG

TÊN THẾ

TÌNH HUỐNG

PHÂN THẾ

01

“Lão hồi thối tọa liên ba biến”. Các đòn ở đoạn “Liên ba biến”

Bắt ngựa (Bắt chân đối thủ)

Đối thủ đá “bàng cước” bằng chân phải vào trung bộ (vùng ngực-bụng) của ta

Ta bước chân phải lên xéo bên phải đồng thời dùng bông “hoa sen” (bàn tay phải ở dưới, khoảng cách giữa 2 bàn tay rộng hơn trong bài quyền) bắt chân phải của đối thủ rồi nắm chặc và vặn sang trái, đối thủ sẽ ngã ngữa

02

“Tàng nha hổ giương oai thiết trảo”. Các đòn hụp và lặn.

Hốt ngựa (Hốt chân đối thủ)

Đối thủ đá “đảo cước” chân phải vào đầu của ta khi ta đứng chân trái trước

Ta hụp xuống rồi lặn,  chân phải lên sát chân trái đang trụ của đối thủ, dùng hai tay ôm chân trái đối thủ rồi đứng mạnh lên. Đối thủ bị mất thăng bằng khi đang ngồi trên vai phải của ta nên sẽ ngã nhào

03

“Tàng nha hổ giương oai thiết trảo”. Các đòn hụp và lặn.

Xuyên long quá hải (Rồng lượn qua biển)

Đối thủ dùng hai bàn tay “hổ trảo” chộp vào 2 vai của ta để kéo ta ngã ngữa đồng thời đánh gối phải lên thắt lưng của ta

Ta ngồi xuống và lặn, xoay qua trái và lui chân trái về sau chân phải đối thủ rồi đứng mạnh lên và đánh lần lượt chỏ trái, chỏ phải lên bụng, ngực của đối thủ

Ghi chú:

- Xin cáo lỗi với bạn đọc về việc chúng tôi tháo gỡ bài "Hình tượng con khỉ trong võ cổ truyền Việt Nam" vì sắp bước sang năm mới, năm Bĩnh Thân. Chúng tôi sẽ đăng lại bài này và bài "Hình tượng cây mai xuân trong Võ Ta" vào dịp tết âm lịch Bính Thân sắp đến

- Những thuật ngữ (như Mở đơn, Khép đơn, Thôi sơn, Bàng cước...) trong bài "Phân thế Lão Mai Quyền" được dùng thống nhất theo "Căn bản công quy định" võ cổ truyền Việt Nam. Nếu không rõ, xin bạn đọc xem toàn bộ phần Căn bản công quy định của Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam

                                                                        * Võ sư Trần Xuân Mẫn

Tác giả bài viết: Võ sư Trần Xuân Mẫn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Hội võ thuật cổ truyền Tỉnh Quảng Nam

                      

CHUẨN BỊ ĐÓN TẾT

CHUẨN BỊ ĐÓN TẾT Được thêm vào: 14:40 ICT Thứ năm, 07/02/2013 LỚP VÕ THUẬT MẦM NON VÕ ĐƯỜNG KỲ SƠN CŨNG ĐANG TẬP LUYỆN ĐỂ BIỂU DIỄN CỜ NGƯỜI CHUNG VỚI CÁC ANH CHỊ LỚN TUỔI TRONG DỊP TẾT QUÍ TỴ SẮP ĐẾN     ...

Liên hệ

Liên hệ võ đường Kỳ Sơn (Tổ đường): 

   51/2 Phan Châu Trinh , Hội An, Quảng Nam, Việt Nam

  +84983 114 769

 kyson160649@gmail.com

Bộ đếm

  • Đang truy cập: 51
  • Hôm nay: 6519
  • Tháng hiện tại: 153626
  • Tổng lượt truy cập: 5877821

Liên Kết

Liên Đoàn Võ Thuật Cổ Truyền Việt Nam

---------------------------------

Từ trái qua phải: Gills Truong, Trần Xuân Mẫn, Huỳnh Hùng Mai