CÂU LẠC BỘ “VÕ THÁI CỰC” – VÕ ĐƯỜNG KỲ SƠN TẠI NHÀ HÀNG CÁNH ĐỒNG CẨM THANH, HỘI AN

CÂU LẠC BỘ “VÕ THÁI CỰC” – VÕ ĐƯỜNG KỲ SƠN TẠI NHÀ HÀNG CÁNH ĐỒNG CẨM THANH, HỘI AN

  CÂU LẠC BỘ “VÕ THÁI CỰC” – VÕ ĐƯỜNG KỲ SƠN

TẠI NHÀ HÀNG CÁNH ĐỒNG CẨM THANH, HỘI AN

      Ngày 07 tháng 4 năm 2019, nhà hàng Cẩm Thanh Hội An đón tiếp 50 du khách nước ngoài. Trong dịp tiếp đón này, câu lạc bộ “Võ Thái Cực” của võ đường Kỳ Sơn đã được mời đến trình diễn giới thiệu những bài võ Thái cực cơ yếu:

Tác giả bài viết: võ đường Kỳ Sơn