DẠY THÁI CỰC QUYỀN TẠI VILLA NGOẠI THÀNH

DẠY THÁI CỰC QUYỀN TẠI VILLA NGOẠI THÀNH

DẠY THÁI CỰC QUYỀN TẠI VILLA NGOẠI THÀNH

      Võ đường Kỳ Sơn nhận dạy Thái Cực Quyền cho 3 du khách người Pháp tại Villa Hạnh ở xã Cẩm Hà từ ngày 20/3 đến ngày 29/3/2018

Tác giả bài viết: Võ đường Kỳ Sơn