MÚA LÂN NHÀ HÀNG ĐẦO TIÊN

MÚA LÂN NHÀ HÀNG ĐẦO TIÊN

MÚA LÂN NHÀ HÀNG ĐẦO TIÊN

      Tối ngày 04/3/2018, đội lân Kỳ Sơn Võ của võ đường Kỳ Sơn múa phục vụ tại nhà hang “Đào Tiên”, phường Sơn Phong, thành phố Hội An:

Tác giả bài viết: Võ sư Trần Lê Kỳ Sơn