THAM GIA HOẠT ĐỘNG TÌM HIỂU THƯ PHÁP CHỮ HÁN TẠI VÕ ĐƯỜNG

THAM GIA HOẠT ĐỘNG TÌM HIỂU THƯ PHÁP CHỮ HÁN TẠI VÕ ĐƯỜNG

THAM GIA HOẠT ĐỘNG TÌM HIỂU THƯ PHÁP CHỮ HÁN TẠI VÕ ĐƯỜNG

      Chiều ngày 26/12/2018, võ đường Kỳ Sơn tổ chức hoạt động tìm hiểu Thư pháp chữ Hán cho một gia đình du khách người nước ngoài đến tham quan phố cổ Hội An. Dưới đây là hình ảnh ông đồ đang giới thiệu chữ viết:

 

Tác giả bài viết: Võ đường Kỳ Sơn