THƯ PHÁP NGÀY 03 THÁNG 3 NĂM 2019

THƯ PHÁP NGÀY 03 THÁNG 3 NĂM 2019

THƯ PHÁP NGÀY 03 THÁNG 3 NĂM 2019

      Chiều ngày 03 tháng 3 năm 2019, 25 khách người Pháp đã được một công ty du lịch giới thiệu đến tìm hiểu thư pháp chữ Hán tại võ đường Kỳ Sơn:

Tác giả bài viết: Võ đường Kỳ Sơn