TÌM HIỂU THƯ PHÁP DÀNH CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

TÌM HIỂU THƯ PHÁP DÀNH CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

TÌM HIỂU THƯ PHÁP DÀNH CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

      Sáng 17/3/2018, võ đường Kỳ Sơn đã tổ chức hoạt động giới thiệu nghệ thuật Calligraphie tại võ đường cho du khách do một Công ty kinh doanh du lịch đưa đến

      Sau khi tham quan tìm hiểu võ đường Kỳ Sơn, đoàn khách gồm 22 người Pháp đã tham gia gần 60 phút tìm hiểu nghệ thuật viết chữ đẹp phóng khoáng (Calligraphie) bằng Hán tự và các chữ Anh, Pháp, Việt:

Tác giả bài viết: Võ đường Kỳ Sơn