NHỮNG NGƯỜI KHÁCH ĐẶC BIỆT CỦA VÕ ĐƯỜNG KỲ SƠN

NHỮNG NGƯỜI KHÁCH ĐẶC BIỆT CỦA VÕ ĐƯỜNG KỲ SƠN

      Trong nhiều tổ chức, cá nhân đến thăm viếng, tìm hiểu, tập luyện và thắp hương tưởng nhớ cố võ sư Trương Chưởng tại võ đường Kỳ Sơn, có những người thân của cố võ sư Trương Chưởng - Tổ sáng lập võ đường.

      Ngày 26/2/2016, anh Nguyễn Bá Hòa, cháu ngoại của cố võ sư Trương Chưởng đã về dự lễ Khánh thành trùng tu võ đường. Tết năm 2017, vợ chồng anh Trương Quảng Nam, cháu nội của cố võ sư Trương Chưởng đã về Tổ đường thắp hương và gần đây, ngày 26/5/2018, vợ chồng anh Hảo, cháu ngoại cố võ sư đã về thăm võ đường và thắp hương cho ông ngoại. Dưới đây là một số hình ảnh được ghi lại:

Gia đình anh Nam, cháu nội cố võ sư Trương Chưởng

 

Gia đình anh Hảo, cháu ngoại cố võ sư Trương Chưởng

 

Anh Nguyễn Bá Hòa, cháu ngoại cố võ sư Trương Chưởng về dự lễ Khánh thành trùng tu Tổ đường Kỳ Sơn

 

Tác giả bài viết: Võ đường Kỳ Sơn