TÁC PHẨM NHIẾP ẢNH CÓ TRÊN 60 NĂM ĐƯỢC NHIẾP ẢNH GIA VĨNH TÂN TẶNG VÕ ĐƯỜNG KỲ SƠN

TÁC PHẨM NHIẾP ẢNH CÓ TRÊN 60 NĂM ĐƯỢC NHIẾP ẢNH GIA VĨNH TÂN TẶNG VÕ ĐƯỜNG KỲ SƠN

TÁC PHẨM NHIẾP ẢNH CÓ TRÊN 60 NĂM

ĐƯỢC NHIẾP ẢNH GIA VĨNH TÂN TẶNG VÕ ĐƯỜNG KỲ SƠN

      Nhiếp ảnh gia Vĩnh Tân tên thật là Thái Tế Thông, người Hội An thường gọi là anh “Chẩy” là tác giả hằng trăm tấm hình trắng đen chớp về Hội An cách nay trên 60 năm. Những tác phẩm của ông ngày nay được xem là báu vật không chỉ của riêng ông mà của nhân dân Hội An.

      Trong những tấm hình trên có một tấm chớp toàn đội lân Nghiệp đoàn khuân vác thị xã Hội An vào khoảng năm 1960, đầu lân và điệu múa lân lúc bấy giờ là đầu Thiên cẩu với các điệu múa Thiên cẩu đặc thù của người dân Hội An.

      Tấm hình này đã được anh Chẩy phóng đại cỡ 50cm x 75cm trên gỗ và mang tặng cho đại võ sư Trần Xuân Mẫn vào ngày võ đường Kỳ Sơn giỗ Tổ, ngày 22 tháng chạp vừa qua, để chúc mừng võ đường Kỳ Sơn phục dựng thành công loại hình Múa thiên cẩu Hội An có nguy cơ thất truyền gần 20 năm nay.

      Cách nay 6 năm, nghệ nhân làm tranh ốc Lữ Ngọc Năm cũng đã tặng cho võ đường Kỳ Sơn bức tranh được ghép bằng vỏ ốc ruốc cỡ 60cm x 100cm ghi lại hình ảnh các võ sinh võ đường Kỳ Sơn múa Rồng trước chùa Quảng Triệu là nguồn cảm hứng cho sáng tác phẩm của ông.

      Tấm hình “Đội múa Thiên cẩu nghiệp đoàn khuân vác Hội An” và bức tranh ốc “Võ đường Kỳ Sơn Múa Rồng” đã được treo tại võ đường Kỳ Sơn như những bảo vật quí hiếm được lưu giữ mãi mãi.

Tác giả bài viết: Võ đường Kỳ Sơn