BIỂU DIỄN CHIỀU 27/5/2018

BIỂU DIỄN CHIỀU 27/5/2018

ĐỘI LÂN KỲ SƠN VÕ CỦA VÕ ĐƯỜNG KỲ SƠN

BIỂU DIỄN CHIỀU NGÀY 27/5/2018 TẠI BOUTIQUE RESORT, HỘI AN

Tác giả bài viết: Võ sư Trần Lê Kỳ Sơn