BIỂU DIỄN CHIỀU 28/5/2018

BIỂU DIỄN CHIỀU 28/5/2018

BIỂU DIỄN MÚA LÂN TỪ THIỆN

      Chiều 28/5/2018, tại Bảo tàng mỹ thuật thành phố Đà Nẵng, lễ khai mạc Hội thi vẽ thiếu nhi với chủ đề Nâng ước mơ cho em được tổ chức. Đội lân “Dinh Trấn Võ” của võ đường Kỳ Sơn đã được mời biểu diễn tại lễ khai mạc. Đây là hoạt động từ thiện của võ đường Kỳ Sơn:

 

Tác giả bài viết: Võ sư Nguyễn Lê Thành Tây - Quyền Trưởng Tràng Kỳ Sơn Võ