BIỂU DIỄN KHAI TRƯƠNG HỘI THƠ TẾT NGUYÊN TIÊU TẠI CHÙA QUÁN THẾ ÂM

Hình minh họa

Hình minh họa

BIỂU DIỄN KHAI TRƯƠNG HỘI THƠ

TẾT NGUYÊN TIÊU TẠI CHÙA QUÁN THẾ ÂM

Tác giả bài viết: Võ đường Kỳ Sơn