BIỂU DIỄN LÂN SƯ RỒNG LỄ HỘI CẦU BÔNG TẠI TRÀ QUẾ

BIỂU DIỄN LÂN SƯ RỒNG LỄ HỘI CẦU BÔNG TẠI TRÀ QUẾ

BIỂU DIỄN LÂN SƯ RỒNG

LỄ HỘI CẦU BÔNG TẠI TRÀ QUẾ

      Đội Lân sư rồng “Dinh Trấn Võ” của võ đường Kỳ Sơn biểu diễn phục vụ lễ hội Cầu Bông (Rau Trà Quế) tại khối Trường Lệ, phường Cẩm Châu:

Tác giả bài viết: Võ sư Nguyễn Lê Thành Tây