BIỂU DIỄN PHỤC VỤ HỘI THƠ NGUYÊN TIÊU NĂM 2019

BIỂU DIỄN PHỤC VỤ HỘI THƠ NGUYÊN TIÊU NĂM 2019

BIỂU DIỄN PHỤC VỤ HỘI THƠ NGUYÊN TIÊU NĂM 2019

      Võ đường Kỳ Sơn đã cử đội Lân sư rồng và đội Võ dưỡng sinh biểu diễn phục vụ Hội thơ Tết Nguyên tiêu tại chùa Non Nước ngày 19/2/2019. Võ đường sẽ giới thiệu từng tiết mục biểu diễn dưới đây:

Tác giả bài viết: Võ đường Kỳ Sơn