LÂN PHỤC VỤ LỄ HỘI CHÙA ÔNG ĐẦU NĂM

LÂN PHỤC VỤ LỄ HỘI CHÙA ÔNG ĐẦU NĂM

LÂN PHỤC VỤ LỄ HỘI CHÙA ÔNG ĐẦU NĂM

      Sáng ngày 17/2/2019, đội lân "Kỳ Sơn Võ" của võ đường Kỳ Sơn múa phục vụ lễ hội đầu năm (Ngày sinh nhật Quan Công) tại Chùa Ông, thành phố Hội An

 

Tác giả bài viết: Võ đường Kỳ Sơn