LÂN PHỤC VỤ LỄ HỘI TRUYỀN THỐNG BÀ THU BỒN (video)

LÂN PHỤC VỤ LỄ HỘI TRUYỀN THỐNG BÀ THU BỒN (video)

ĐỘI LÂN KỲ SƠN VÕ PHỤC VỤ LỄ HỘI BÀ THU BỒN (VIDEO)

Tác giả bài viết: võ đường Kỳ Sơn