PHỤC VỤ LỄ HỘI “BÀ THU ​BỒN NÔNG SƠN”

PHỤC VỤ LỄ HỘI “BÀ THU ​BỒN NÔNG SƠN”

PHỤC VỤ LỄ HỘI “BÀ THU BỒN NÔNG SƠN”

      Đội lân sư rồng “Dinh trấn võ” của võ đường Kỳ Sơn đã được mời biểu diễn phục vụ lễ hội Bà Thu Bồn vào sáng ngày 21/3/2018 tại thôn Trung An, xã Quế Trung, huyện Nông Sơn tỉnh Quảng Nam. Dưới đây là phần Trống hội mở đầu chương trình Múa lân. 

Tác giả bài viết: Võ đường Kỳ Sơn