HỌC SINH PHÁP THAM QUAN VÀ TÌM HIỂU VÕ TA TẠI VÕ ĐƯỜNG KỲ SƠN

HỌC SINH PHÁP THAM QUAN VÀ TÌM HIỂU VÕ TA TẠI VÕ ĐƯỜNG KỲ SƠN

HỌC SINH PHÁP THAM QUAN

VÀ TÌM HIỂU VÕ TA TẠI VÕ ĐƯỜNG KỲ SƠN

      Ngày 18/1/2019, một đoàn học sinh Pháp được 2 giáo viên hướng dẫn đến tham quan và tìm hiểu Võ Ta tại võ đường Kỳ Sơn. Tại đây các em được đặt các câu hỏi để tìm hiểu về nguồn gốc, đặc điểm kỹ thuật, đặc trưng văn hóa (Tập quán, nghi thức tín ngưỡng, võ đạo...) của Võ Ta - Võ cổ truyền Việt Nam.

      Các giáo viên và học sinh được Đại võ sư Trần Xuân Mẫn - Giám đốc võ đường Kỳ Sơn tiếp chuyện, hướng dẫn dâng hương bàn thờ Sơ Tổ Võ Nghiệp Bồ Đề Đạt Ma và hướng dẫn thực hành một số kỹ thuật đặc trưng của Võ Ta Việt Nam.

 

Tác giả bài viết: Võ đường Kỳ Sơn