HỌC THƯ PHÁP VÀ VÕ THUẬT TẠI VÕ ĐƯỜNG

HỌC THƯ PHÁP VÀ VÕ THUẬT TẠI VÕ ĐƯỜNG

HỌC THƯ PHÁP VÀ VÕ THUẬT TẠI VÕ ĐƯỜNG

      Ngày 4/8/2018, một gia đình người nước ngoài tập võ thuật và học viết thư pháp tại võ đường Kỳ Sơn gồm 4 người: MRS RIMA MAKAREM, MR JONATHAN CUMMING, MR ALEXANDER CUMMING và MISS KEIRA CUMMING

 


 

Tác giả bài viết: Võ đường Kỳ Sơn