THI THĂNG ĐAI VÕ SƯ CAO CẤP

THI THĂNG ĐAI VÕ SƯ CAO CẤP

THI THĂNG ĐAI VÕ SƯ CAO CẤP

      Võ đường Kỳ Sơn có 3 võ sư dự thi lên đai Võ sư cao cấp do Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam tổ chức vào ngày 27/4/2018 tại thành phố Đà Nẵng. Mỗi võ sư dự thi 3 phần:

  1. Biểu diễn một bài quyền
  2. Phân thế đối luyện từ 2 đến 4 thế của bài quyền dự thi
  3. Trả lời trực tiếp về nội dung của tiểu luận đã nộp cho Ban Tổ chức.

      Võ đường Kỳ Sơn lần lượt giới thiệu với bạn đọc những phần thi thực hành của các võ sư. Trước hết là phần thi của võ sư Trần Lê Kỳ Sơn (Quyền Chưởng Môn Kỳ Sơn Võ – võ đường Kỳ Sơn) với bài “Lão Mai Quyền” và 4 thế đối luyện Lão Mai Quyền:

Tác giả bài viết: Võ đường