VÕ SƯ NƯỚC NGOÀI TẬP HUẤN VÕ TA TẠI VÕ ĐƯỜNG KỲ SƠN

VÕ SƯ NƯỚC NGOÀI TẬP HUẤN VÕ TA TẠI VÕ ĐƯỜNG KỲ SƠN

VÕ SƯ NƯỚC NGOÀI TẬP HUẤN VÕ TA TẠI VÕ ĐƯỜNG KỲ SƠN

      Filipe Leite De Sousa (sinh ngày 09/12/1959) và Angelo Alberto Xavier Correia (sinh ngày 07/7/1959) là hai võ sư người Bồ Đào Nha đã tham gia tập huấn 2 bài võ cổ truyền (Võ Ta) "Mai Ba Kiếm" (Gươm Việt) và "Bát Quái đoản côn tề mi" từ ngày 27/8 đến 31/8/2018 với đại võ sư Trần Xuân Mẫn tại võ đường Kỳ Sơn, thành phố Hội An.

      Hai anh đã hoàn thành 2 bài võ nói trên và phần "Phân thế Bát Quái đoản côn tề mi" trong thời gian tập huấn và đã được đại võ sư Trần Xuân Mẫn trao Giấy chứng nhận đã tham gia lớp tập huấn thành công:

Tác giả bài viết: Võ đường Kỳ Sơn