Thống kê Đường dẫn từ site coccoc.com theo các tháng của năm 2018
293
194
265
172
282
351
328
312
Tháng Một Tháng Hai Tháng Ba Tháng Tư Tháng Năm Tháng Sáu Tháng Bảy Tháng Tám Tháng Chín Tháng Mười Tháng M. một Tháng M. hai
Tổng cộng: 2197
 

Hội võ thuật cổ truyền Tỉnh Quảng Nam