Thống kê Đường dẫn từ site facebook.com theo các tháng của năm 2018
30
83
67
18
40
84
Tháng Một Tháng Hai Tháng Ba Tháng Tư Tháng Năm Tháng Sáu Tháng Bảy Tháng Tám Tháng Chín Tháng Mười Tháng M. một Tháng M. hai
Tổng cộng: 322
 

Hội võ thuật cổ truyền Tỉnh Quảng Nam