Thống kê Đường dẫn từ site facebook.com theo các tháng của năm 2018
30
83
67
18
40
84
81
252
449
71
Tháng Một Tháng Hai Tháng Ba Tháng Tư Tháng Năm Tháng Sáu Tháng Bảy Tháng Tám Tháng Chín Tháng Mười Tháng M. một Tháng M. hai
Tổng cộng: 1175
 

Hội võ thuật cổ truyền Tỉnh Quảng Nam