Thống kê Đường dẫn từ site youtube.com theo các tháng của năm 2018
19
1376
1188
5
8
59
5
186
4
11
Tháng Một Tháng Hai Tháng Ba Tháng Tư Tháng Năm Tháng Sáu Tháng Bảy Tháng Tám Tháng Chín Tháng Mười Tháng M. một Tháng M. hai
Tổng cộng: 2861
 

Hội võ thuật cổ truyền Tỉnh Quảng Nam